Home » Certificeringen Kinderslaapcoach

Gecertificeerd kinderslaapcoach

Gecertificeerd Sleep, Baby, Sleep® Consultant

Ik ben als kinderslaapcoach gecertificeerd door het afronden van The Sleep, Baby, Sleep® consultant certification program. Om tot deze Amerikaanse opleiding toegelaten te worden moet je eerst geselecteerd worden, dit om de motivatie en de kwaliteit van de coaches die wereldwijd werken te borgen.
Na een uitgebreide sollicitatiegesprek volgt een interview met Violet Giannone, oprichtster van Sleep, Baby, Sleep®. Violet een pediatrische slaapdeskundige en al jarenlang actief als kinderslaapcoach.

Gedurende deze opleiding heb ik van verschillende specialisten alles mogen leren over slaapwetenschap, (borst)voeding, hechtingstheorie, slaapassociaties, medische aandoeningen, depressies, reflux en slaapveiligheid. Daarnaast heb ik 6 gezinnen, onder supervisie van Violet Giannone, mogen begeleiden en heb ik een eindexamen afgelegd. Het eindexamen was gericht op het laten samenkomen van complexere theorie en een coachingsvraagstuk van een gezin. Door het behalen van deze certificering heb ik blijvend toegang tot de kennis van Violet en van honderden andere kinderslaapcoaches op de wereld. Deze certificering is goedgekeurd door het International Institute for Complementary Therapists.

Advanced Sensitive Sleep Consultant®

Om ouders die principieel tegen traditionele slaaptraining zijn ook te kunnen helpen, rond ik (naast mijn huidige certificering), binnenkort mijn opleiding af aan het Australische Institute of Sensitive Sleep Consulting. Een goede aanvulling op mijn huidige certificering omdat deze opleiding zich richt op het aanleren van gezonde slaapgewoonten zónder de inzet van slaaptrainingsmethodieken.

Door het volgen van deze opleiding, specialiseer ik mezelf tevens in ‘Attachment Parenting’, in Nederland ook wel bekend als ‘Natuurlijk Ouderschap’. Je leert kinderslaapcoaching toepassen met een respectvolle benadering ten aanzien van verschillende opvoedstijlen.

Bijscholing als kinderslaapcoach is voor mij van groot belang om mijn certificering te mogen behouden. Daarom zorg ik er altijd voor dat ik volledig op de hoogte ben van de nieuwste studies, methoden en onderzoeken.

Sleep consultant